Input:

Pitanje

15.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02.2 Pitanje

Andrea Skorin

2021.02.2.1 Kupoprodaja zemljišta i bespovratna potpora

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor

Poduzeće je kupilo zemljišta od grada u vrijednosti 511.473,00 kn. Istovremeno grad im je dodijelio potporu u iznosu 306.883,80 kn upravo zbog kupnje ovog zemljišta. U ugovoru o dodjeli potpore definirani su određeni uvjeti koje poduzeće mora napraviti na tom zemljištu u roku 2 godine. Ukoliko poduzeće ne ostvari sve na što se obvezalo on ovu potporu mora vratiti natrag gradu. Stavljamo li potporu u cijelom iznosu u prihode u 2020. godini kada je ugovor i sklopljen?

Državne potpore za obveznike HSFI-a definirane su HSFI-om 14- Vremenska razgraničenja i HSFI-om 15- Prihodi, dok su za obveznike primjene MSFI-a uređene MRS-om 20- Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći.

Općenito, državne potpore povezane s imovinom, uključujući nenovčane potpore po fer vrijednosti, trebaju se prezentirati u bilanci ili iskazivanjem odgođenog prihoda ili tretiranjem kao odbitne stavke pri izračunavanju knjigovodstvene vrijednosti te imovine. Drugim riječima, državne potpore trebaju se priznati u račun dobit i gubitka na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojem subjekt priznaje kao rashode odnosne troškove za čije su pokriće te potpore i namijenjene.

Nadalje, toč. 15.37. i 15.38. HSFI-a 15 navode da državne potpore treba priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima. Pri tome, potraživanja za državne potpore za nadoknadu nastalih


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: