Input:

Porez na kapitalnu dobit u inozemstvu

15.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.07.1.4 Porez na kapitalnu dobit u inozemstvu

Vesna Varšava, bacc.oec.

Dohodak od kapitala definira članak 64. Zakona o porezu na dohodak, po kojem se dohotkom od kapitala smatraju:

- primici po osnovi kamata,

- izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja,

- kapitalni dobici,

- udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica te

- dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu.

U ovom tekstu pozabavit ćemo se samo kapitalnim dobicima, posebice ostvarenim u inozemstvu.

Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka čini razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti.

Primicima se smatraju primici od otuđenja financijskih instrumenata, odnosno financijske imovine, u što spadaju prenosivi vrijednosni papiri, uključivo i udjeli u kapitalu trgovačkih društava, instrumenti tržišta novca i izvedenice te razmjerni dio likvidacijske mase.

Otuđenjem se smatraju prodaja, zamjena, darovanje ili neki drugi oblik prijenosa, ali ne i zamjena vrijednosnih papira, prijenos udjela između mirovinskih fondova niti otkup udjela u Fondu hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji.

Inozemni dohodak utvrđuje se prema odredbama članaka 80. i 81. Zakona o porezu na dohodak.

Porezni obveznik je


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: