Input:

Porezni tretman isplate dobiti pravnim osoba nerezidentima u 2021.godini

13.8.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.1.2 Porezni tretman isplate dobiti pravnim osoba nerezidentima u 2021.godini

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Bez obzira isplaćuje li se dobit pravnoj ili fizičkoj osobi, potrebno je najprije donijeti Odluku o rasporedu ili isplati dobiti (potpisuje predsjednik skupštine ili vlasnik, ovisno što je primjenjivo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu sa čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-138/20; nadalje Zakon o PD-u) te čl. 49.- 51. i 51.b Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-1/21; nadalje Pravilnik o PD-u), isplata udjela u dobiti koje tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu pravnoj osobi oporeziva je porezom po odbitku. Naime, porez po odbitku predstavlja porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj.

Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju, a porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj, tj. isplatitelj je dužan obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku u trenutku plaćanju. Prema tome, za iznos poreza po odbitku umanjuje se naknada koja se isplaćuje inozemnom primatelju. Tuzemni isplatitelj mora dostaviti Poreznoj upravi, istovremeno s predajom porezne prijave poreza na dobit, pregled svih isplaćenih naknada s podacima o nazivu inozemnog primatelja, datumu i iznosu isplate i plaćenom porezu, kao i primijenjenoj stopi poreza po odbitku (čl. 49. st. 8. Pravilnika o PD-u).

Nadalje, na zahtjev nerezidenta, ispostava Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema sjedištu isplatitelja izdati će potvrdu o porezu plaćenom u Republici Hrvatskoj, a za svrhu uračunavanja poreza u ukupnu poreznu obvezu u domicilnoj državi inozemnog primatelja naknade.

Porez po odbitku za dividende i udjele u dobiti plaća se:

- po stopi od 10%, osim ako je sklopljenim međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja drukčije uređeno. Naime, sukladno čl. 51. st. 1. Pravilnika o PD-u, kada se primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porez po odbitku se obračunava, obustavlja i plaća na način određen ugovorom i Zakonom o PD-u.

- po stopi od 20% ako se isplata vrši


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: