Input:

Porezni tretmani isplate dobiti fizičkim osoba nerezidentima u 2021.godini

13.8.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.1.3 Porezni tretmani isplate dobiti fizičkim osoba nerezidentima u 2021.godini

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Porezni tretman isplate dobiti, odnosno dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama uređen je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16-138/20; nadalje Zakon DOH) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17-1/21; nadalje Pravilnik DOH). Prije same isplate dobiti, potrebno je donijeti Odluku o rasporedu ili isplati dobiti (potpisuje predsjednik skupštine ili vlasnik, ovisno što je primjenjivo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu sa zakonskim odredbama, primici s osnove dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju, smatraju se dohotkom od kapitala (čl. 64. Zakona DOH) te pri isplati podliježu oporezivanju porezom na dohodak, osim u slučajevima određenih izuzeća, po stopi od 10% (čl. 70. st. 19. Zakona DOH). Nadalje, sukladno čl. 71. st. 3. Pravilnika DOH, općenito vrijedi da porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji od ukupnog primitka (prema načelu blagajne), istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 10%, bez priznavanja osobnog odbitka, a plaćanje se vrši u novcu, uz obvezu isplate nerezidentima na njihov račun. Međutim, potrebno je voditi računa da isplate dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama mogu biti neoporezive i oporezive, što proizlazi iz odredbi čl. 94. st. 2. Zakona DOH, te vrijedi kako je navedeno u nastavku:

- neoporezive isplate – isplate iz dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine te iz dobiti ostvarene od 01.01.2005. do 29.02.2012. godine

- oporezive isplate – isplate iz dobiti ostvarene od 01.01.2001. do 31.12.2004. godine te iz dobiti ostvarene od 01.03.2012. godine nadalje.

Isplata se vrši na sljedeće uplatne račune:

- Porez na dohodak od kapitala: poziv na broj primatelja: HR68 1910 – OIB isplatitelja – Oznaka izvješća JOPPD.

S obzirom da se radi o nerezidentima (nemaju u


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: