Input:

Porezno priznavanje rezerviranja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

15.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.03.2.2 Porezno priznavanje rezerviranja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Imam pitanje vezano za priznavanje rashoda s osnove rezerviranja, ali da ista budu porezno priznati rashod. Izvršitelj (građevinska djelatnost) ima 10-godišnje iskustvo iza sebe. Prilikom sklapanja ugovora s naručiteljima radova navodi sljedeću odredbu u ugovoru: „Izvršitelj je dužan u roku 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10 (deset posto) od ukupno ugovorene cijene.”

U članku 36. stavku 2. Pravilnika o porezu na dobit je navedeno da rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima jesu rezerviranja za troškove otklanjanja nedostataka u jamstvenim rokovima u visini utvrđenoj na temelju ugovora i prijašnjih iskustvenih spoznaja u svakoj od djelatnosti, ako ne postoji pravni temelj da se takvi izdaci naplate od treće osobe. Rezerviranja po toj osnovi ukidaju se u poreznom razdoblju u kojem istječu jamstveni rokovi.

Primjer:

Vrijednost radova prema ugovoru iznosi 1.000.000 kn i to je i vrijednost


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: