Input:

Računovodstveni vs. porezni gubitak

15.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.05.1 Članak

Andrea Skorin

2020.05.1.1 Računovodstveni vs. porezni gubitak

mr. sc. Silvija Pretnar, ovlašteni revizor

Potrebno je razlikovati računovodstveni od poreznog gubitka, s obzirom na to da se odnose na dvije različite kategorije. Naime, računovodstveni gubitak utvrđuje se u računu dobiti i gubitka, kao razlika prihoda i rashoda evidentiranih u poslovnim knjigama subjekta sukladno računovodstvenim propisima, dok se porezni gubitak utvrđuje prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit, na način da se računovodstvena osnovica, kao polazna osnovica za utvrđivanje porezne osnovice, korigira za određene stavke umanjenja i uvećanja, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-32/20; nadalje Zakon o PD).

S obzirom da su pojedini rashodi priznati u računovodstvu, ali nisu priznati za porezne svrhe (trajno ili privremeno porezno nepriznati rashodi) te su neki prihodi trajno neoporezivi, nastaju razlike između računovodstvene i porezne osnovice. Stoga, subjekt može istovremeno iskazati računovodstvenu dobit i porezni gubitak, računovodstveni gubitak i porez na dobit, odnosno imati porezni gubitak koji je veći ili manji od računovodstvenog gubitka.

U skladu sa čl. 33. st. 1, ostvario je računovodstveni gubitak (prije oporezivanja). Ovako utvrđeni računovodstveni rezultat osnovica je za utvrđivanje porezne osnovice.

Utvrđeni računovodstveni gubitak iskazan u poslovnim knjigama potrebno je pokriti. Donošenje odluke o pokriću gubitka u nadležnosti je


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: