Input:

Sudska praksa: djelatnost Ubera - prijevoz, posredovanje elektroničkim putem ili usluga svojstvena informacijskom društvu?

15.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Sudska praksa: djelatnost Ubera - prijevoz, posredovanje elektroničkim putem ili usluga svojstvena informacijskom društvu?

Ksenija Cipek, međunarodni porezni stručnjak

Na to je pitanje odgovor dao Sud pravde Europske unije (dalje u tekstu: Sud EU-a) u presudi donesenoj 20. prosinca 2017. u predmetu C‑434/15, Asociación Profesional Elite Taxi. Zahtjev za prethodnom odlukom Sudu EU-a je upućen u okviru spora između društava Asociación Profesional Elite Taxi (u daljnjem tekstu: Elite Taxi), profesionalne organizacije vozača taksija u Barceloni (Španjolska) i Uber Systems Spain SL, povezanog s društvom Uber Technologies Inc., povodom pružanja potonjeg naplatne usluge povezivanja vozača koji se prijevozom ne bave profesionalno i koji se koriste vlastitim vozilom i osoba koje traže gradski prijevoz, bez upravne dozvole i ovlaštenja.

Godine 2014. Elite Taxi podnio je tužbu Juzgadu de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Trgovački sud br. 3 u Barceloni, Španjolska) radi utvrđenja da djelatnosti Uber Systemsa Spain, predstavljaju zavaravajuće prakse i nepošteno tržišno natjecanje. Naime, ni Uber Systems Spain ni vozači dotičnih vozila koji se prijevozom ne bave profesionalno ne raspolažu dozvolama ni dopuštenjima predviđenima Uredbom o uslugama taksija aglomeracije Barcelone. Kako bi provjerio mogu li se Uberove prakse kvalificirati kao nepoštene i mogu li povrijediti španjolska pravila o tržišnom natjecanju, Trgovački sud br. 3 u Barceloni smatrao je da je nužno provjeriti mora li Uber raspolagati prethodnim upravnim ovlaštenjem.

U tu svrhu smatrao je nužnim utvrditi trebaju li se usluge koje to društvo pruža smatrati uslugama prijevoza, uslugama svojstvenima informacijskom društvu ili kombinacijom tih dviju vrsta usluga. Naime, o danoj kvalifikaciji ovisi mogućnost da se Uberu naloži obveza raspolaganja prethodnim upravnim ovlaštenjem. Točnije, ako je usluga koju Uber pruža obuhvaćena Direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu ili Direktivom o elektroničkoj trgovini, Uberove prakse ne mogu se smatrati nepoštenima.

Sud je presudio da uslugu posredovanja koju pruža Uber – koja se sastoji od povezivanja uz naknadu putem aplikacije za pametni telefon vozača koji se prijevozom ne bave profesionalno i koji se koriste vlastitim vozilom i osoba koje traže gradski prijevoz – treba smatrati neodvojivo povezanom s uslugom prijevoza i stoga obuhvaćenom kvalifikacijom „usluga u području prometa“ u smislu prava Unije. Prema tome, takva usluga mora općenito biti isključena iz područja primjene slobode pružanja usluga, Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu i Direktive o elektroničkoj trgovini. Stoga je zaključak da je na državama članicama uređivanje uvjeta pružanja takvih usluga, poštujući opća pravila Ugovora o Funkcioniranju EU-a.

Sud EU-a je ponajprije u presudi utvrdio da se usluga koju pruža Uber ne sastoji samo od


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: