Input:

Uvod

15.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02 Uvod

Andrea Skorin

Poštovani čitatelji,

U ovom broju pisali smo o knjiženju računa leasing kuće za operativni najam za poduzetnike obveznike primjene HSFI-a. Kod operativnog (poslovnog) lesinga, najmoprimac u svojim poslovnim knjigama ne evidentira imovinu kojom se koristi na temelju ugovora o operativnom najmu, već plaćanje najamnine iskazuje kao rashod sustavno kroz cijelo razdoblje trajanja najma. Ako je ugovorom o leasingu ugovorena uplata jamčevine kao instrumenta osiguranja podmirenja dospjelih obveza, tada jamčevina, sukladno odredbama Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 79/13 do 138/20), ne podliježe oporezivanju PDV-om. Naime tako dugo dok jamčevina služi kao instrument osiguranja plaćanja dospjelih obveza po leasingu, ne radi se o naknadi za unaprijed plaćenu uslugu odnosno predujmu, za koji je propisano izdavanja računa prema članku 79. stavak 1. Zakona o PDV-u. U računovodstvu primatelja leasinga plaćena


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: