SADRŽAJ

 

PRETPLATA

Naručite pretplatu na 12 mjeseci po cijeni 116.25 kn mesačne. 

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 26.11.2021
 1 EUR7,52 Kn (-0)
 1 USD6,7 Kn (-0,01)
 1 GBP8,92 Kn (-0,04)
 1 CZK0,3 Kn (-0)
 100 JPY5,81 Kn (-0,02)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Glavni urednik

Poštovani čitatelji,

U ovom broju pisali smo o podjeli društva. Podjelu društava kapitala potrebno je razmotriti s nekoliko aspekata i to pravnog, računovodstvenog i poreznog. Odvajanje s preuzimanjem provodi se na način da se vrši prijenos jednog ili više dijelova imovine društava koje se dijeli, a da to društvo ne prestaje, na jedno ili više društava koja već postoje (društvo preuzimatelj). Članovi društva koje se dijeli (dioničari ili imatelji poslovnih udjela) stječu dionice ili poslovne udjele u društvu preuzimatelju razmjerno udjelima koji su im pripadali u društvu koje se dijeli, osim ako ZTD ne propisuje drukčije. S računovodstvenog aspekta, potrebno je pripremiti zaključni izvještaj o financijskom položaju društva koje se dijeli, početni izvještaj o financijskom položaju društava preuzimatelja, a kod podjele odvajanjem diobeni izvještaj o financijskom položaju iz kojeg je vidljivo koji dio imovine i obveza će ostati društvu koje se dijeli nakon provedenog odvajanja.

Saznajte više o tretmanu prenesenih poreznih gubitaka pri statusnim promjenama. Prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit, porezni obveznik mora računovodstvenu osnovicu, kao polaznu osnovicu za utvrđivanje porezne osnovice, korigirati za određene stavke umanjenja i uvećanja, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Za statusne promjene koje su nastale tijekom poreznog razdoblja i koje zadovoljavaju uvjete za prijenos prava za nadoknadu gubitka, pravo na prijenos gubitka počinje teći u razdoblju u kojemu je pravni sljednik stekao pravo na prijenos gubitka. Pri tome, potrebno je voditi računa da pravni prednik mora utvrditi prijenos poreznog gubitka kao da se radi o kraju godine, dok pravni sljednik ima pravo na prijenos tog gubitka kao da se radi o prijenosu poreznog gubitka iz prethodne godine

U rubrici pitanja i odgovora izdavajamo nerealizirane tečajne razlike u sustavu proračuna. Također pročitajte više o izračunu naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu.

Ugodno čitanje Vam želim i srdačno Vas pozdravljam!

Andrea Skorin, bacc.oec.

 

Računovodstveno-porezni stručnjak je online časopis sa specifičnim i složenim situacijama za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te rješenja konkretnih problema iz poslovanja.

Mjesečni stručnjak za računovodstvo i porez namijenjen je računovođama, knjigovođama, kao i ekonomistima, pravnicima i menadžerima iz računovodstveno-poreznog okruženja, kao i svima koji trebaju brze, sažete, ažurne i profesionalne informacije.

Što možete pronaći u online časopisu:

  • Aktualne članke – autorske članke u vezi zakonskih izmjena ili problematičnih situacija koje često dovode do nedoumica, a tiču se svih vrsta poreza i računovodstva
  • Pitanja i odgovore – odgovore na pitanja korisnika portala uz koje možete naučiti više o nekoj temi ili uz pomoć tražilice naći odgovor na pitanje koje se i vama postavlja u poslovanju
  • Novosti – kratke obavijesti o novostima iz područja računovodstva i poreza

Na stranicama ovog online časopisa svaki mjesec ćemo prikazivati zanimljive i neobične slučajeve iz računovodstvenog okruženja, ali i poreza te promjene u hitnim mjerama u području Porezne uprave. Redovno ćemo donositi novosti, preporuke i savjete za rješavanje nesvakidašnjih i specifičnih računovodstvenih i poreznih situacija koje se mogu pojaviti u poslovnom okruženju

Pogodnosti online časopisa:

Online časopis  je novi način učenja i pouzdan izvor aktualnih informacija te konkretnih pojašnjenja primjera iz prakse. Članke možete čitati na računalu, laptopu, tabletu ili pametnom telefonu, a možete ih preuzeti na računalo i čitati u PDF formatu ili isprintati. 

Jednom mjesečno novi broj dolazi na Vaš email u PDF formatu, a svaki dan u mjesecu u bilo koje vrijeme možete na http://onnutex.dashofer.hr/  pregledavati sve do sada objavljene tekstove i koristiti tražilicu da brzo i jednostavno pronađete baš ono što u tom trenutku želite čitati. 

Tim autora:

 Ksenija Cipek,  međunarodni porezni stručnjak

 Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vrlo je cijenjen i priznat domaći i međunarodni porezni stručnjak i voditelj projekata te je u svojoj dugogodišnjoj karijeri sudjelovala u nizu poreznih reformi u Republici Hrvatskoj. Autor je mnogih stručnih članaka iz područja poreza i ko-autor knjige "Sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj", 2007,Ingbiro. Članica je Government Blockchain Association (US) i Blockchain Chambers of Commerce (US) te je sudionik mnogih međunarodnih poreznih konferencija. Istraživač je u području primjene blockchain tehnologije i kripto imovine. Povremeni je recenzent stručnih članaka časopisa."

Silvija Pretnar Abičić, mr.sc., ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva.

Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije".

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: