SADRŽAJ

 

PRETPLATA

Naručite pretplatu na 12 mjeseci po cijeni 116.25 kn mesačne. 

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 25.2.2021
 1 EUR7,57 Kn (-0)
 1 USD6,23 Kn (-0)
 1 GBP8,81 Kn (+0,03)
 1 CZK0,29 Kn (-0)
 100 JPY5,89 Kn (-0,03)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Glavni urednik

Poštovani čitatelji,

u ovom broju pisali smo o računovodstvenom ulaganju u UCITS fondove za obveznike primjene HSFI-a.

Društvo svoja novčana sredstva može uložiti, između ostaloga, u kupnju udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond). Fond tako prikupljena sredstva ulaže u različite vrste imovine (prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine) sukladno definiranoj strategiji ulaganja investicijskog fonda, a ulaganja moraju biti isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Poslovanje UCITS fondova regulirano je Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN br. 44/16-126/19) te nizom Pravilnika, a nadzirano je od strane HANFA-e (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga). Udjeli fonda se, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine toga fonda, a ulagateljima se može naplaćivati ulazna i izlazna naknada, sukladno odredbama prospekta ili ako društvo za upravljanje ne donese odluku da ih neće naplaćivati. Ulazna naknada naplaćuje se ulagatelju prilikom uplate u fond, a izlazna naknada prilikom isplate iz fonda.

 

Saznajte o poreznom tretmanu ulaganja u udjele UCITS fondova. Kod ulaganja u udjele UCITS fondova klasificirane kao financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, nerealizirani dobici iskazani u računu dobiti i gubitka kao prihod se sukladno čl. 13. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br, 95/05-1/22; nadalje Pravilnik o PD) tretiraju kao da su realizirani, tj. porezno su priznati u razdoblju nastanka, što znači da nisu stavka korekcije osnovice poreza na dobit. Prema tome, ako se nerealizirani dobici iskazuju kao prihod u računu dobiti i gubitka, tada se s njima postupa kao da su realizirani, tj. oni su oporezivi. To znači da porezni obveznik koji je u računu dobiti i gubitka iskazao prihode od nerealiziranih dobitka, ne može smanjiti poreznu osnovicu.

U rubrici pitanja i odgovora izdvajamo visinu blagajničkog minimuma te uvećanje osnovice oporezivog dijela terenskog rada za izaslane radnike. Pročitajte odgovor vezan uz isplatu naknade autorskog honorara na žiro račun trgovačkog društva i pomoć za nastradale u potresu.

 

Ugodno čitanje Vam želim i srdačno Vas pozdravljam!

Andrea Skorin, bacc.oec.

 

Računovodstveno-porezni stručnjak je online časopis sa specifičnim i složenim situacijama za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te rješenja konkretnih problema iz poslovanja.

Mjesečni stručnjak za računovodstvo i porez namijenjen je računovođama, knjigovođama, kao i ekonomistima, pravnicima i menadžerima iz računovodstveno-poreznog okruženja, kao i svima koji trebaju brze, sažete, ažurne i profesionalne informacije.

Što možete pronaći u online časopisu:

  • Aktualne članke – autorske članke u vezi zakonskih izmjena ili problematičnih situacija koje često dovode do nedoumica, a tiču se svih vrsta poreza i računovodstva
  • Pitanja i odgovore – odgovore na pitanja korisnika portala uz koje možete naučiti više o nekoj temi ili uz pomoć tražilice naći odgovor na pitanje koje se i vama postavlja u poslovanju
  • Novosti – kratke obavijesti o novostima iz područja računovodstva i poreza

Na stranicama ovog online časopisa svaki mjesec ćemo prikazivati zanimljive i neobične slučajeve iz računovodstvenog okruženja, ali i poreza te promjene u hitnim mjerama u području Porezne uprave. Redovno ćemo donositi novosti, preporuke i savjete za rješavanje nesvakidašnjih i specifičnih računovodstvenih i poreznih situacija koje se mogu pojaviti u poslovnom okruženju

Pogodnosti online časopisa:

Online časopis  je novi način učenja i pouzdan izvor aktualnih informacija te konkretnih pojašnjenja primjera iz prakse. Članke možete čitati na računalu, laptopu, tabletu ili pametnom telefonu, a možete ih preuzeti na računalo i čitati u PDF formatu ili isprintati. 

Jednom mjesečno novi broj dolazi na Vaš email u PDF formatu, a svaki dan u mjesecu u bilo koje vrijeme možete na http://onnutex.dashofer.hr/  pregledavati sve do sada objavljene tekstove i koristiti tražilicu da brzo i jednostavno pronađete baš ono što u tom trenutku želite čitati. 

Tim autora:

mr.sc. Ksenija Cipek,  međunarodni porezni stručnjak, zakonodavac, voditelj projekta u Ministarstvu financija Republike Hrvatske, stručni jamac časopisa.

Radi u Poreznoj upravi, Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Vrlo je cijenjen i priznat domaći i međunarodni porezni stručnjak za pripremu poreznog zakonodavnog okvira te je odgovorna za mnoge porezne reforme. Ispitivač je za ovlaštene porezne savjetnike, članica je Europskog instituta za pravo (European Law Institute), Blockchain Gospodarske Komore (Blockchain Chamber of Commerce,USA), Vladinog Blockchain udruženja (Government Blockchain Association, USA).

Silvija Pretnar Abičić, mr.sc., ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva.

Ksenija Kramar, dipl.oec., ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije".

Vesna Varšava, bacc.oec

Radila je 13 godina u privatnom sektoru gdje je stekla neprocjenjivo iskustvo u praksi kao voditelj komercijale, referent nabave, administrator, pomoćni računovođa. 2008.godine upisuje stručni studij Računovodstva i Financija pri Sveučilištu u Splitu koji završava 2011.godine čime stječe naziv stručna baccalaurea ekonomije. Godine 2013.godine osniva društvo Solventa j.d.o.o. za računovodstvo i usluge te teorijska i praktična znanja iz područja računovodstva, financija i poreza izravno primjenjuje u svakodnevnom radu.

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: